Forsiden av Ny på nett med et bilde av Kari Simonsen.Magasinet er et av flere tiltak i den nasjonale kampanjen Internett for alle – som vi håper skal motivere alle landets innbyggere til å
komme seg på internett og bruke digitale verktøy.

“Ny på nett” er utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Redaksjon: KMD, Bufdir-Deltasenteret, Difi, IKT-Norge, Nasjonalbiblioteket, Norsk Bibliotekforening, NorSIS, KS, Seniornett, Vox og Redink.

Kampanjen er dessverre avsluttet..